מעךְ

מעךְ
מָעַךְ(b. h.; cmp. מוּךְ) to crush; to dissolve by rubbing. Lam. R. to I, 1 מָעֲכוּ את הזקן (העיר) they crushed an old man to death. Yeb.34b מֹועֲכֹות, v. infra. Tosef.Pes.IV, 3, v. infra.Part. pass. מָעוּךְ; f. מְעוּכָה; pl. מְעוּכִים, מְעוּכִין, מְעוּכוֹת dissolved by rubbing, crushed. Nidd.22b מ׳ע״י הדחק a foetus which can be squashed by rubbing, although with some difficulty. Y.Dem.VI, 25d top מ׳ היבור a substance pressed into a mass (as olives in the vat) is considered as connected, v. חִיבּוּר. Midr. Till. to Ps. 73:4 מעוכה ed. Bub., v. קָטַף.Lam. R. l. c. פסח מעוכין (not מעוכן) the Passover of the crushed (crowded); Pes.64b שנתמעך … פסח מ׳ when one old man was crushed to death, and they called it Tosef. ib. IV, 3 נכנסו ישראל … פסח מ׳ the Israelites entered the Temple mount and it could not contain all of them, and they called it ; (Var. מֹועֲכִין the Passover of the crushers; Var. מוכין); Pes. l. c., v. מְעוּבֶּה. Pi. מִיעֵךְ 1) same. Nidd. l. c. מְמַעַכְתּוֹ ברוקוכ׳ she tests the nature of the foetus by pressing and rubbing with her nail moistened with spittle. Y.Yoma VIII, 44d bot. צריך למַעֵךְ את חללה you must squeeze the core of the olive together (to be used as a standard of size). Yeb.34b תמר באצבע מִיעֲכָה Tamar destroyed her virginity by friction with her finger; (ib. מוֹעֲכוֹת brides acting like Tamar). Y.Sabb.XX, 17c bot. מְמַעֵךְ (Bab. ib. 140a מַמְחוֹ, v. מָחָה). Keth.36b; Gitt.81a.Esth. R. to I, 14, v. מָרַס; a. e. 2) (cmp. מוּךְ) to lower. Ber.45a יְמַעֵךְ הקורא קולו (Var. יַמְעִיךְ Hif.), v. נָמַךְ. Hithpa. הִתְמַעֵךְ, Nithpa. נִתְמַעֵךְ 1) to be crushed, squashed, rubbed off. Y.Maasr.I, 48d bot., v. מָסַס. Pes. l. c., v. supra. Tosef.Mikv.VI (VII), 14 והן מִתְמַעֲכִין על הבגדים quot. in R. S. to Mikv. IX, 2 (ed. Zuck. מתמעטין) they are rubbed against (and stick to) the garments, v. גֵּץ. Men.X, 4 (66a) שלא יִתְמַעֵךְ that its grains may not be crushed; a. e. 2) to be lowered, flattened. Nidd.47a, sq., v. כַּף.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • מעך — 1 v. לבצע תנועות מעיכה, למעוך, ללוש, לעסות, למזמז, לסחוט, ללחוץ, לכבוש, לדחוס, לקמט, למחו 2 v. להיעשות מעוך, להימחץ, להיגרס, להיטחן, להישחק, להיכבש, להילחץ, להיעשות קבץ , להתקמ 3 v. לכתוש, למחוץ, לרסק, לגרוס, לטחון, לשחוק, לכתות, לדוש, ללחוץ,… …   אוצר עברית

  • דרך ענבים — מעך וסחט ענבים ברגליו (שלב בתהליך ייצור היין) {{}} …   אוצר עברית

  • כיבה את הסיגרייה — מעך את בדל הסיגרייה, הפסיק לעשן את הסיגרייה {{}} …   אוצר עברית

  • כיבה סיגרייה על גופו — מעך בדל סיגרייה על גופו וגרם לו לכווייה {{}} …   אוצר עברית

  • לעס מסטיק — מעך את המסטיק בשיניו, העלה גירה {{}} …   אוצר עברית

  • מולל באצבעותיו — שפשף באצבעותיו, מעך, פורר {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”